Əlaqə

Dünya rabitə sahəsində mövcud olan innovasiyaları Respublikamızda həyata keçirən EuroSel MMC hazırda ən qabaqcıl telekommunikasiya xidməti olan fiber-optik texnologiya əsasında təqdim etdiyi yüksək keyfiyyətli rabitə xidmətlərinin əhatə dairəsini genişləndirməkdədir.